Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus

Keurmerk BPOB

Sinds jaren bestond er een keurmerk voor BPOB leden, wat een indicatie was hoe lang men lid was, hoe lang men ervaring had in het werk en dat alle wettelijke vereisten in orde waren. Dit keurmerk zei echter niets over de kwaliteit en professionele houding van het bureau. Ook door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontstond de behoefte aan een “steviger” keurmerk.

In 2012 is door een werkgroep Keurmerk BPOB een keurmerk ontwikkeld, dat wel een indicatie geeft over de kwaliteit van het bureau. In het voorjaar van 2013 was het Keurmerk en de procedure om dit te verkrijgen zover klaar, dat een eerste pilot-groep kon worden geaudit. Vanaf mei 2013 konden ook de andere leden het Keurmerk gaan behalen.

Er dient een uitgebreide Bedrijfsscan te worden ingevuld en een Eigen Verklaring te worden ondertekend. Deze bedrijfsscan wordt vervolgens geaudit door een externe onafhankelijke stichting, te weten N’Lloyd. De auditors zijn allen ervaren in het vakgebied, maar hebben geen betrekkingen met de branche, die tegenstrijdige belangen zouden kunnen oproepen.

Het BPOB Keurmerk is ook geschikt voor kleinere recherchebureaus en zogenaamde “eenpitters”. Je hoeft ten slotte geen groot bureau te hebben om kwaliteit te kunnen leveren. Doordat de bureau-eigenaar zelf al het voorwerk doet, kan de audit beperkt blijven qua uren. Hierdoor zijn de kosten van het Keurmerk BPOB voor ieder bureau te dragen.

Wilt u informatie over het Keurmerk BPOB? Stuur een mailtje naar keurmerk@bpob.nl met uw vraag.

Back to Top